• NAZWA PRODUKTU
  • CENA PRODUKTU

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  SKLEPU INTERNETOWEGO AIR-RIDERS.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny,co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka MIENTUS LTD, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Wielkiej Brytanii, Company Number: 9378103, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności: 3 Central Chambers, The Broadway, London, England, W5 2NR, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego, oraz Sprzedawcą.
Adres do doręczeń w Polsce : ul. Piaskowa 8, 44-113 Gliwice
Adres poczty elektronicznej: air@air-riders.com

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ M.IN. ICH POPRAWIANIA , PRZENOSZENIA, USUWANIA

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Klientów przysługują im następujące prawa:

1. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę bez podania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych lecz może dotyczyć również wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody w tym drugim przypadku wiąże się z tym, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze Sklepu a dane Klienta nie będą przez nas dłużej przetwarzane.

2. Klient może żądać usunięcia swoich danych – również bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia będzie oznaczało usunięcie konta użytkownika ze Sklepu, a jego dane nie będą przez nas przetwarzane.

3. W każdej chwili Klient ma możliwość wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez niego celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika w Sklepie a dane klienta nie będą przez nas przetwarzane.

4. W każdej chwili Klient ma prawo zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie jego danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie.

5. W każdej chwili klient ma prawo zażądać abyśmy poprawili jego dane osobowe. Klient może to również zrobić samodzielnie, używając po zalogowaniu w Sklepie zakładki: MOJE DANE.

6. Klient ma prawo zażądać abyśmy przekazali posiadane przez nas dane do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem air@air-riders.com, podając dokładną nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać dane, należy przy tym koniecznie określić ich zakres. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po uprzednim potwierdzeniu przez Klienta żądania. Bez potwierdzenie żądania nie będziemy mogli przekazać żadnych danych, z uwagi na brak pewności, że żądanie to pochodzi o osoby uprawnionej.

7. W każdej chwili Klient ma prawo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas jego danych osobowych.

8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

Administrator udostępnia zebrane dane firmie MINT-group Przemysław Mientus z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Piaskowej 8, która jest naszym przedstawicielem na rynku Polskim, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizowania Państwa zmówień.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego: 

4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłka paletową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym. 

6. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w systemie ratalnym, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:
imię i nazwisko;
adres poczty elektronicznej;
numer telefonu kontaktowego;
adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,miejscowość, kraj),
adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
w wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami
Administrator może przetwarzać dodatkowo: nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

9. Poza wyżej wymienionymi, również przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome 
w przeglądarce Firefox
w przęglądarce Internet Explorer 
w przeglądarce Opera 
w przeglądarce Safari

6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.